Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vätgas - Tankning utomhus vid vätgasenhet med fyllningsprotokoll
Nummer:prEN 17127
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 289
Namn på kommittén:Gassystem
Publicerat:den 17 feb 2020
Sista svarsdatum:den 7 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard defines the minimum requirements to ensure the interoperability of public hydrogen refuelling points including refuelling protocols that dispense gaseous hydrogen to road vehicles (e.g. Fuel Cell Electric Vehicles).

The safety and performance requirements for the entire hydrogen refuelling station (HRS), addressed in accordance with existing relevant European and National legislation, are not included in this European Standard.

NOTE Guidance on considerations for hydrogen refuelling stations (HRS) is provided in ISO/TS 19880-1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.