Detaljer om förslaget

Nummer:prEN 17473
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 269
Namn på kommittén:Information för byggande och förvaltning
Publicerat:den 14 feb 2020
Sista svarsdatum:den 7 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides a methodology and process to create data templates for construction products that are covered by harmonised technical specifications (harmonised product standards (hEN) and European Assessment Documents (EAD)), under Regulation (EU) No 305/2011 - the Construction Products Regulation (CPR).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.