Detaljer om förslaget

Svensk titel: Brand och räddning - Brandslangar - Sugslangar för brandbekämpning
Nummer:prEN ISO 14557
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 360
Namn på kommittén:Brand och räddning
Publicerat:den 14 feb 2020
Sista svarsdatum:den 15 apr 2020
Ämnesområden:Brandbekämpning, Slangar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document gives requirements and test methods for rubber and plastics suction hoses for fire-fighting purposes.

NOTE 1 All pressures are expressed in megapascals and in bar. 1 MPa = 10 bar.

Additional requirements are specified for hose assemblies, that is, hoses with couplings already fitted, where this is carried out by the hose manufacturer (see clause 8).

Type A (Rubber) hoses are intended for use at a minimum temperature of -20 °C and Type B (Thermoplastics) hoses are intended for use at a minimum temperature of -10 °C.

NOTE 2 Hoses for use at temperatures lower than those specified above can be supplied by agreement between the manufacturer and purchaser. In this case, the low temperature flexibility test (see 6.3) should be carried out at the specified temperature.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.