Detaljer om förslaget

Svensk titel: Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 3: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelkraftnivå för rena toner och benledningstelefoner
Nummer:ISO/DIS 389-3:2016/Amd 1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 110
Namn på kommittén:Akustik och buller
Publicerat:den 12 feb 2020
Sista svarsdatum:den 24 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 389 specifies the following data applicable to the calibration of bone vibrators for puretone

bone-conduction audiometry:

a) reference equivalent threshold vibratory force levels (RETVFL), corresponding to the threshold of

hearing of young otologically normal persons by bone-conduction audiometry;

b) essential characteristics of the bone vibrator and the method of coupling to the test subject, and to

the mechanical coupler;

c) essential characteristics of the masking noise and the baseline masking noise level applied to the

ear not under test.

Guidance on the practical application of this part of ISO 389 in the calibration of audiometers is

given in Annex B.

RETVFL is the vibratory force level transmitted to a mechanical coupler of specified characteristics by a

vibrator when applied to the mechanical coupler under stated conditions of test and when energized at the

voltage level corresponding to the normal threshold of hearing for location on the mastoid prominence.

NOTE 1 Values for the differences in reference equivalent threshold vibratory force levels between location on

the forehead and mastoid are included for information in Annex C.

NOTE 2 Recommended procedures for carrying out bone-conduction audiometry are specified in ISO 8253‑1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.