Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service för vuxna
Nummer:ftSS 877001
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 599
Namn på kommittén:Kvalitetssäkring inom LSS
Publicerat:den 12 feb 2020
Sista svarsdatum:den 7 maj 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Detta dokument fastställer krav på tjänsten stöd, service och omvårdnad i bostad med särskild service för vuxna enligt § 9:9 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dokumentet är avsett att användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänsten. Det kan även användas som underlag vid upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering.

Dokumentet omfattar inte insatsen särskilt anpassad bostad.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.