Detaljer om förslaget

Svensk titel: Markundersökningar -Riktlinjer för att skapa platsmodeller för potentiellt förorenade platser
Nummer:prEN ISO 21365
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 6 feb 2020
Sista svarsdatum:den 20 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides guidance on developing and using conceptual site models (CSMs) through the various phases of investigation, remediation (if required), and any subsequent construction or engineering works.

It describes what CSMs are, what they are used for and what their constituents are. It stresses the need for an iterative and dynamic approach to CSM development.

This document is intended to be used by all those involved in developing CSMs and by those who rely on using them such as regulators, landowners, developers, and the public (and other relevant parties). Ideally, this includes representatives from all phases of the investigative and remedial processes, for example, preliminary assessment, detailed investigation, baseline human health and environmental risk assessments, and feasibility study, and, any subsequent construction or engineering work.

NOTE 1 This document is applicable whenever the presence of "potentially harmful" or "hazardous" substances are present irrespective of whether they are naturally occurring or present due to human activity (i.e. are "contaminants").

NOTE 2 Although most of the principles described for developing CSMs in this document can apply to other domains, such as groundwater resources management, the present document is specifically written for the management of potentially contaminated sites or known contaminated sites.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.