Detaljer om förslaget

Svensk titel: Algae and algae products - Identification of the biomass of microalgae, macroalgae, cyanobacteria and Labyrithulomycetes - Detection and identification with morphological and/or molecular methods
Nummer:prEN 17477
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 526
Namn på kommittén:Hållbarhetskriterier för bioenergi
Publicerat:den 31 jan 2020
Sista svarsdatum:den 25 mar 2020
Ämnesområden:Biobaserade produkter
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the detection and identification of microalgae, macroalgae (seaweed), cyanobacteria and Labyrinthulomycetes by using morphological methods and/or molecular methods.

The morphological methods in this document are applicable to harvested wet biomass and to harvested dried unground biomass from microalgae, macroalgae, cyanobacteria and Labyrinthulomycetes that have been grown and/or harvested for further processing and/or use.

The molecular methods in this document are applicable to harvested wet biomass and to harvested dried and/or ground biomass from microalgae, macroalgae, cyanobacteria and Labyrinthulomycetes that have been grown and/or harvested for further processing and/or use.

This document describes a toolbox, consisting of several identification methods that can be chosen according to the applicability and purpose of the identification:

— morphological methods based on observation and referring to scientific literature on taxonomy:

— macroscopic observation;

— light microscopic observation;

— molecular methods of sequencing and blasting of sequences:

— 16S-rDNA sequencing;

— 18S-rDNA sequencing;

— rbcL DNA sequencing;

— ITS sequencing;

— COX 1 gene sequencing;

— tufA gene sequencing.

This document does not deal with genetic purity of the biomass or quantification of the identified taxa.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.