Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 9: Konstruktionsregler
Nummer:prEN 13232-9
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 29 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document is to:

— define the geometrical and non-geometrical acceptance criteria for inspection of layouts assembled whether in the fabrication plant, or trackside in the case of layouts that are delivered as components, part assembled or in "kit" form;

— determine the extent of supply;

— define the minimum requirements for traceability.

This document applies only to layouts that are assembled in the manufacturing plant or that are assembled for the first time at trackside.

Other aspects such as installation and maintenance also influence performance; these are not considered as part of this standard.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.