Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 8: Dilatationsanordningar
Nummer:prEN 13232-8
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 29 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document covers the following subjects: to establish a working terminology for expansion devices, for their constituent parts and for the types; to specify the minimum manufacturing requirements for expansion devices and their constituent parts; to formulate codes of practice for inspection and tolerances; to define the method by which expansion devices and their parts should be identified.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.