Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 6: Fasta korsningar
Nummer:prEN 13232-6
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 29 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The scope of this document is to:

— establish a working terminology for fixed crossings and their constituent parts, and identify the main types;

— specify the different and varying ways by which crossings can be described using the following parameters:

— geometry of the crossing;

— types of construction;

— design criteria;

— manufacturing processes;

— tolerances and inspection.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.