Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 4: Omläggningsanordning
Nummer:prEN 13232-4
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 29 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document determines the interface between moveable parts and the actuation, locking and detection equipment, and defines the basic criteria for switches and crossing with moveable parts in respect of the interface.

It concerns:

— rules, parameters and tolerances for alternative positions of the moveable parts;

— criteria and limits for the forces which move and restrain the moveable parts.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.