Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 3: Interaktion mellan hjul och räl
Nummer:prEN 13232-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 29 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines the main wheel/track interaction criteria to be taken into account during the geometrical design of switches and crossings (S&C) layouts.

It specifies:

— characterization of wheel and track dimensions;

— geometric design principles for wheel guidance;

— design principles for wheel load transfer;

— whether movable crossings are needed.

These are illustrated by their application to turnout components:

— switches;

— crossings;

— check rails,

but the principles apply equally to more complex layouts. There are also simplified definitions of the safety and functional dimensions, which can be used in conjunction with the general principles as the basis for more in-depth assessment.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.