Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 2: Geometriskt utförande
Nummer:prEN 13232-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 29 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 apr 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document covers the following subjects:

— the design process for switches and crossings, and the use of the other parts of this standard;

— geometric design principles for wheel guidance;

— definition of basic limits of supply;

— applied forces and their adequate support;

— tolerance levels.

These are illustrated herein by application to a turnout. The main switch and crossing components are represented in turnouts and the principles used in turnouts apply equally to more complex layouts.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.