Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plaströrsystem för industriapplikationer - PB, PE, PE-RT, PE-X och PP - Krav för komponenter och system - Metriska serier - Tillägg 1 (ISO 15494:2015/Amd 1:2020)
Nummer:prEN ISO 15494:2018/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 28 jan 2020
Sista svarsdatum:den 13 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

ISO 15494:2015 specifies the characteristics and requirements for components such as pipes, fittings, and valves made from one of the following materials intended to be used for thermoplastics piping systems in the field of industrial applications above and below ground: - polybutene (PB); - polyethylene (PE); - polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT); - crosslinked polyethylene (PE-X); - polypropylene (PP). NOTE 1 Requirements for industrial valves are given in this International Standard and/or in other standards. Valves are to be used with components conforming to this International Standard provided that they conform additionally to the relevant requirements of this International Standard. This International Standard is applicable to either PB, PE, PE-RT, PE-X, or PP pipes, fittings, valves, and their joints and to joints with components of other plastics and non-plastic materials, depending on their suitability, intended to be used for the conveyance of liquid and gaseous fluids as well as solid matter in fluids for industrial applications such as the following: - chemical plants; - industrial sewerage engineering; - power engineering (cooling and general purpose water); - mining; - electroplating and pickling plants; - semiconductor industry; - agricultural production plants; - fire fighting; - water treatment; - geothermal. NOTE 2 Where relevant, national regulations (e.g. water treatment) are applicable. Other application areas are permitted if the requirements of this International Standard and/or applicable national requirements are fulfilled. National regulations in respect of fire behaviour and explosion risk are applicable. The components have to withstand the mechanical, thermal, and chemical demands to be expected and have to be resistant to the fluids to be conveyed.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.