Detaljer om förslaget

Svensk titel: Slang av gummi - Blästerslang - Specifikation
Nummer:prEN ISO 3861
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 154
Namn på kommittén:Gummi och gummiprodukter
Publicerat:den 23 jan 2020
Sista svarsdatum:den 26 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the requirements for rubber hose and hose assemblies for wet and dry sand and grit blasting, suitable for use up to a maximum working pressure of 0,63 MPa (6,3 bar) and over an operating temperature range of −25 °C to +70 °C.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.