Detaljer om förslaget

Svensk titel: Metod för Värdering av energirelaterade investeringar (VALERI)
Nummer:prEN 17463
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 558
Namn på kommittén:Effektiv energianvändning
Publicerat:den 22 jan 2020
Sista svarsdatum:den 29 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies requirements for a valuation of energy related investments (VALERI). It provides a description on how to gather, calculate, evaluate and document information in order to create solid business cases based on Net Present Value calculations for ERIs. The standard is applicable for the valuation of any kind of energy related investment. The document focusses mainly on the valuation and documentation of the economical impacts of ERIs. However, non-economical effects (e.g. noise reduction) that may occur through undertaking an investment are considered as well. Thus, qualitative effects (e.g. impact on the environment)– even if they are non-monetisable – are taken into consideration.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.