Detaljer om förslaget

Svensk titel: Hårdmetall - Nötningsprovning för hårdmetall
Nummer:ISO/DIS 28080
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 133
Namn på kommittén:Pulvermetallurgi
Publicerat:den 17 jan 2020
Sista svarsdatum:den 10 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a generic test method to determine the abrasion wear characteristics of hardmetals.

The procedure complements the ASTM G65 method for dry sand/rubber wheel abrasion, the ASTM B611 method for determining the high stress abrasion of hard materials, and the ASTM G105 method for conducting wet sand/rubber wheel abrasion tests.

The test is appropriate for use in situations where test laboratories have a need to simulate abrasive damage. The procedure includes information which enables the test to be used in a variety of different conditions:

a) with counterface wheels of different stiffness (for example steel and rubber);

b) wet and dry;

c) different abrasive sizes;

d) different chemical environments.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.