Detaljer om förslaget

Svensk titel: Miljöledningssystem - Riktlinjer för att inkludera materialcirkulation i design och utveckling
Nummer:ISO/DIS 14009
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 207
Namn på kommittén:Miljöledning
Publicerat:den 16 jan 2020
Sista svarsdatum:den 23 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides guidelines to assist organizations in establishing, documenting, implementing, maintaining and continually improving material circulation in their design and development in a systematic manner, using an environmental management system (EMS) framework.

These guidelines are intended to be used by those organizations that implement an EMS in accordance with ISO 14001. The guidelines can also help in integrating material circulation strategies in design and development when using other management systems. The guidelines can be applied to any organization regardless of its size or activity.

This document provides guidelines for design strategies on material circulation to achieve the material efficiency objectives of an organization, by focusing on the following aspects:

— Type and quantity of materials in products

— Product lifetime extension

— Recovery of products, parts, and materials

In design and development, many aspects are considered, such as safety, performance, and cost. Although important, they are not addressed in this document.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.