Detaljer om förslaget

Svensk titel: Korrosion hos metaller och legeringar - Avlägsnande av korrosionsprodukter från korrosionsprov
Nummer:ISO/DIS 8407
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 146
Namn på kommittén:Korrosion
Publicerat:den 16 jan 2020
Sista svarsdatum:den 28 mar 2020
Ämnesområden:Korrosion
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies procedures for the removal of corrosion products formed on metal and alloy corrosion test specimens during their exposure in corrosive environments. For the purpose of this document, the term "metals" refers to pure metals and alloys.

The specified procedures are designed to remove all corrosion products without significant removal of base metal. This allows an accurate determination of the mass loss of the metal, which occurred during exposure to the corrosive environment.

These procedures may, in some cases, also be applied to metal coatings. However, possible effects from the substrate must be considered.

NOTE If a significant portion of the substrate is visible after the pickling procedure is completed, the results will be unreliable.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.