Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 1: Personvagnar, resgodsvagnar och lok
Nummer:prEN 16116-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 16 jan 2020
Sista svarsdatum:den 27 feb 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the minimum ergonomic and structural integrity requirements for steps and handrails used by staff to access the following heavy rail vehicles:

— passenger vehicles;

— vans;

— locomotives;

— power units of rolling stock;

— passenger-rated car carriers.

This document defines the required spaces necessary for shunter handrails and shunter’s stand and gives references for the required spaces necessary for handling of screw couplings with side buffers. For staff access, it defines footsteps, handrails and their dimensions and free spaces. To fulfil the requirements for loads which are applied by the staff, it defines dimensions and requirements for materials or design loads.

This document also defines the general requirements of steps and handrail for access to external equipment, for example windscreens, wipers or external lights.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.