Detaljer om förslaget

Svensk titel: Växthusgaser - Miljöinformation - Krav på organ som validerar och verifierar miljöinformation
Nummer:prEN ISO 14065
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 207
Namn på kommittén:Miljöledning
Publicerat:den 16 jan 2020
Sista svarsdatum:den 9 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document contains general principles and requirements for the competence, consistent operation and impartiality of bodies performing validation/verification as conformity assessment activities.

Bodies operating according to this document can provide validation/verification as first party, second party as well as third party activity. Bodies can be validation bodies only, verification bodies only, or provide both activities.

This document is applicable to validation/verification bodies in any sector, providing confirmation that claims are either plausible with regards to the intended future use (validation) or truthfully stated (verification). However, results of other conformity assessment activities (e.g. testing, inspection and certification) are not considered to be subject to validation/verification according to this document. Neither are situations where validation/verification activities are performed as steps within another conformity assessment process.

This document is applicable to any sector, in conjunction with sector specific programmes that contain requirements for validation/verification processes and procedures.

This document can be used as a basis for accreditation by accreditation bodies, peer assessment within peer assessment groups, or other forms of recognition of validation/verification bodies by international or regional organizations, governments, regulatory authorities, programme owners, industry bodies, companies, clients or consumers.

This document specifies principles and requirements for bodies performing validation and verification of environmental information.

Any programme requirements related to bodies are additional to the requirements of this document.

NOTE This document contains generic requirements and is neutral with regard to the validation/ verification programme in operation. Requirements of the applicable programmes are additional to the requirements of this document.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.