Detaljer om förslaget

Nummer:prEN ISO 10079-4
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 329
Namn på kommittén:Anestesi- och respiratorutrustning
Publicerat:den 16 jan 2020
Sista svarsdatum:den 18 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies general requirements for medical suction equipment that are common to all parts of the 10079 series.

The ISO 10079 series does not apply to the following:

a) end-pieces such as suction catheters, drains, curettes, Yankauer suckers and suction tips;

b) syringes;

c) dental suction equipment;

d) anaesthetic gas scavenging systems;

e) laboratory suction;

f) autotransfusion systems;

g) mucus extractors including neonatal mucus extractors;

h) suction equipment where the collection container is downstream of the vacuum pump;

i) ventouse (obstetric) equipment;

j) suction equipment marked for endoscopic use only

k) plume evacuation systems.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.