Detaljer om förslaget

Svensk titel: Informationsteknik - Säkerhetstekniker -Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder, baserad på ISO/IEC 27002, för telekomsektorn (ISO/IEC 27011:2016)
Nummer:prEN ISO/IEC 27011
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 318
Namn på kommittén:Informationssäkerhet
Publicerat:den 13 jan 2020
Sista svarsdatum:den 24 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The scope of this Recommendation | International Standard is to define guidelines supporting the implementation of information security controls in telecommunications organizations.

The adoption of this Recommendation | International Standard will allow telecommunications organizations to meet baseline information security management requirements of confidentiality, integrity, availability and any other relevant security property.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.