Detaljer om förslaget

Svensk titel: Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Hantering av informationssäkerhet vid sektorsövergripande och interorganisatorisk kommunikation (ISO/IEC 27010:2015)
Nummer:prEN ISO/IEC 27010
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 318
Namn på kommittén:Informationssäkerhet
Publicerat:den 13 jan 2020
Sista svarsdatum:den 24 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard provides guidelines in addition to the guidance given in the ISO/IEC 27000 family of standards for implementing information security management within information sharing communities.

This International Standard provides controls and guidance specifically relating to initiating, implementing, maintaining, and improving information security in inter-organizational and intersector communications. It provides guidelines and general principles on how the specified requirements can be met using established messaging and other technical methods.

This International Standard is applicable to all forms of exchange and sharing of sensitive information, both public and private, nationally and internationally, within the same industry or market sector or between sectors. In particular, it may be applicable to information exchanges and sharing relating to the provision, maintenance and protection of an organization’s or nation state’s critical infrastructure. It is designed to support the creation of trust when exchanging and sharing sensitive information, thereby encouraging the international growth of information sharing communities.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.