Detaljer om förslaget

Svensk titel: Markundersökningar - Bestämning av effekterna av föroreningar på markflora - Bladfettsyrasammansättning av växter som används för bedömning av markens kvalitet
Nummer:prEN ISO 21479
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 13 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document describes a method to compare the quality of soils by determining the fatty acid composition of the leaves of plant species grown in these soils.

This method does not make it possible to determine an optimal value of the Omega-3 index and, therefore, cannot be used to determine the intrinsic quality of a soil from a specific area (regarded as homogeneous). The method can only be used to compare the quality of soils between various areas.

This method is applicable to:

— soils from contaminated sites;

— amended soils;

— soils after remediation;

— soil with waste products (e.g. slurry, manure, sludge or composts).

Alternatively, the quality of soils can be assessed by determining the Omega-3 index of Lactuca sativa seedlings grown in these soils under controlled conditions (i.e. phytotronic chamber) and by comparing these values to those obtained from control soils (see Annex B).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.