Detaljer om förslaget

Svensk titel: Markundersökningar - Hämning av reproduktion av jordmitt (Hypoaspis aculeifer) av markföroreningar
Nummer:prEN ISO 21285
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 13 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a chronic test method for evaluating the habitat function of soils and determining effects of soil contaminants and substances on the reproduction of Hypoaspis aculeifer by – mainly – alimentary uptake. This method is applicable to soils and soil materials of unknown quality, e.g. from contaminated sites, amended soils, soils after remediation, industrial, agricultural or other sites under concern and waste materials (e.g. dredged material, municipal sludge from a wastewater treatment plant, composed material, or manure, especially those for possible land disposal). The reproduction (= number of juveniles) is the measured parameter of the test. The test reflects the bioavailability of a mixture of contaminants in natural soils (contaminated site soils) to a species which represents a trophic level which is not covered by other ISO standards. This test is not intended to replace the earthworm (see ISO 11268-2) or Collembola (see ISO 11267) reproduction tests since this species belongs not only to a different trophic group but also a different taxonomic group (= mites; i.e. arachnids) than those used usually.

Effects of substances are assessed using a standard soil, preferably a defined artificial soil substrate. For contaminated soils, the effects are determined in the soil to be tested and in a control soil. Depending on the objective of the study, the control and dilution substrate (dilution series of contaminated soil) are either an uncontaminated soil comparable to the soil to be tested (reference soil) or a standard soil (e.g. artificial soil).

This document provides information on how to use this method for testing samples (soils or substances) under temperate conditions.

This document is not applicable to substances for which the air/soil partition coefficient is greater than one, or to substances with vapour pressure exceeding 300 Pa at 25 °C.

NOTE The stability of the test substance cannot be ensured over the test period. No provision is made in the test method for monitoring the persistence of the substance under test.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.