Detaljer om förslaget

Svensk titel: Informationsteknik -Säkerhetstekniker - Styrning av informationssäkerhet
Nummer:ISO/IEC DIS 27014
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 318
Namn på kommittén:Informationssäkerhet
Publicerat:den 13 jan 2020
Sista svarsdatum:den 25 mar 2020
Ämnesområden:IT-säkerhet
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This Recommendation | International Standard provides guidance on concepts, objectives and processes for the governance of information security, by which organizations can evaluate, direct, monitor and communicate the information security-related processes within the organization.

The intended audience for this document is:

• Governing body and top management

• Those who are responsible for evaluating, directing and monitoring an ISMS (Information Security Management Systems) based upon ISO/IEC 27001

• Those responsible for information security management that takes place outside the scope of an ISMS based upon ISO/IEC 27001, but within the scope of governance.

This Recommendation | International Standard is applicable to all types and sizes of organizations.

All references to an ISMS in this document apply to an ISMS based upon ISO/IEC 27001.

This document focuses on the three types of ISMS organizations given in Annex B. However, this document can also be used by other types of organizations.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.