Detaljer om förslaget

Svensk titel: Markundersökningar - Mätning av enzymaktiviteter i jordprover med användning av kolorimetriska substrat i mikrobrunnsplattor
Nummer:prEN ISO 20130
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 9 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the measurement of several hydrolase activities (arylamidase, arylsulfatase, β-galactosidase, α-glucosidase, β-glucosidase, N-acetyl-glucosaminidase, acid, alkaline and global phosphatases, urease) simultaneously (or not) in soil samples, using colorimetric substrates. Enzyme activities of soil vary seasonally and depend on soil chemical, physical and biological characteristics. This method can be applied either to detect harmful effects on soil enzyme activities derived from toxic substances or other anthropogenic agents in contaminated soils against a control soil, or to test chemicals.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.