Detaljer om förslaget

Svensk titel: Markundersökningar - Bestämning av de toxiska effekterna av föroreningar på tidig tillväxt av högre växter
Nummer:prEN ISO 18763
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 9 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard describes a technique for determining the effects of soil and soil-related materials on the seed germination and early growth of higher plants. These endpoints are useful indicators for the assessment of the quality of a soil as a habitat for organisms. This International Standard is applicable to all soils in which soil organisms are active and may be used to evaluate:

— the effects on plants due to toxicity of solid or liquid chemicals contaminating soil or materials (compost, sludge, waste) and chemicals added to soil;

— the changes in the soil effect on plants after restoration measures.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.