Detaljer om förslaget

Svensk titel: Marundersökningar - Undvikningstest för bestämning av jordkvaliteten och effekterna av kemikalier på beteende - Del 2: Test med kollembolaner (Folsomia candida)
Nummer:prEN ISO 17512-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 9 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 17512 specifies a rapid screening method for evaluating the habitat function of soils based on the avoidance behaviour of springtails.

The test is a rapid method that reflects the bioavailability of contaminants in natural soils and substances spiked into soils to Folsomia candida. In both cases, it is possible to establish a dose-response-relationship. The avoidance behaviour of the springtails is the measurement endpoint of the test. This test is not intended to replace the Collembola reproduction test.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.