Detaljer om förslaget

Svensk titel: Teknisk produktdokumentation - Form- och lägetoleranser - Proportioner och mått för symboler
Nummer:prEN ISO 7083
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 507
Namn på kommittén:Tekniska produktspecifikationer (TPS)
Publicerat:den 9 jan 2020
Sista svarsdatum:den 17 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the recommended proportions for the symbols used on technical product documentation. It gives recommended dimensions based on the grid related to the line width to be used.

This standard does not apply to symbols used in process plant documentation which is covered in ISO 81714-1.

The proportions of the symbols are based on the standard heights of lettering given in IS0 3098-l.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.