Detaljer om förslaget

Svensk titel: Akustik - Buller från skjutbanor - Del 6: Mätning av bullerexponering för hörselskydd för skytt, observatör eller instruktör
Nummer:ISO/DIS 17201-6
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 110
Namn på kommittén:Akustik och buller
Publicerat:den 9 jan 2020
Sista svarsdatum:den 14 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies methods for recording the time history of the sound pressure produced by shooting with calibres of less than 20 mm or by detonation of explosive charges of less than 50 g TNT equivalent in locations within the shooting range. The location of the measurement can be the position of the shooter or any person in the shooting range. The time history of the sound pressure can be the basis for further analyses of exposure of persons to these kinds of sounds.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.