Detaljer om förslaget

Svensk titel: Fasta återvunna bränslen -Metoder för bestämning av halten biomassa (ISO/DIS 21644:2019)
Nummer:prEN ISO 21644
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 412
Namn på kommittén:Fasta bränslen
Publicerat:den 13 jan 2020
Sista svarsdatum:den 21 feb 2020
Ämnesområden:Fasta bränslen
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies three methods for the determination of the biomass content in solid recovered fuels: the 14C content method, the selective dissolution and the manual sorting methods.

A value of 10 % biogenic carbon can be considered as the lower range of application of 14C method by LSC.

The SDM method is applicable for the biomass percentage content between 10 % and 90 %.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.