Detaljer om förslaget

Svensk titel: Fasta återvunna bränslen - Bestämning av kalorimetriskt värmevärde
Nummer:prEN ISO 21654
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 412
Namn på kommittén:Fasta bränslen
Publicerat:den 9 jan 2020
Sista svarsdatum:den 21 feb 2020
Ämnesområden:Fasta bränslen
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of gross calorific value of solid recovered fuels at constant volume and at the reference temperature 25 °C in a bomb calorimeter calibrated by combustion of certified benzoic acid.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.