Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tunga fordon och bussar - Simulering och validering av fordonsdynamik - "Closing-curve" provningsmetod
Nummer:ISO/DIS 21233
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 236
Namn på kommittén:Fordonsdynamik
Publicerat:den 9 jan 2020
Sista svarsdatum:den 20 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for comparing simulation results from a vehicle model to measured test data for an existing vehicle according to closing-curve tests as specified in ISO 11026:2011. The purpose of the validation is to demonstrate that the vehicle dynamics simulation, combined with an integrated electronic stability control (ESC) system, can predict the roll and yaw stability behaviour of a physical vehicle, including the ESC system interventions, during a closing-curve test. The simulation method can be either hardware-in-the-loop (with the original electronic control unit (ECU) on a HiL test stand) or software-in-the-loop, based on a software code generated from the same source as for the ECU in the real vehicle. The standard applies to heavy vehicles, including commercial vehicles, commercial vehicle combinations, buses and articulated buses as defined in ISO 3833 (trucks and trailers with a maximum weight above 3.5 tonnes and buses and articulated buses with a maximum weight above 5 tonnes, according to ECE and EC vehicle classification, categories M3, N2, N3, O3 and O4).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.