Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggnaders energiprestanda - Modul M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 - Ventilation för byggnader - Beräkningsmetoder för energibehov för ventilations- och luftkonditioneringssystem - Del 5-1: Fördelning och framställning - metod 1 Distribution och generation
Nummer:prEN 16798-5-1:2017/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 170
Namn på kommittén:Luftbehandlingsteknik
Publicerat:den 7 jan 2020
Sista svarsdatum:den 3 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.