Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Krav på bromsvätskor, ej oljebaserade, för hydraulsystem
Nummer:ISO/DIS 4925
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 217
Namn på kommittén:Bromssystem för kommersiella fordon
Publicerat:den 7 jan 2020
Sista svarsdatum:den 4 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard gives the specifications — requirements and test methods — for non-petroleum-base fluids used in road-vehicle hydraulic brake and clutch systems that are designed for use with such fluids and equipped with seals, cups or double-lipped type gland seals made of styrene-butadiene rubber (SBR) and ethylene-propylene elastomer (EPDM).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.