Detaljer om förslaget

Svensk titel: Djurfoder: Metoder för provtagning och analys - Bestämning av radionukliderna Jod-131, Cesium-134 och Cesium-137 i foder
Nummer:prEN 17462
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 3 jan 2020
Sista svarsdatum:den 20 feb 2020
Ämnesområden:Djurfoder
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This standard describes a method of Iodium-131, Caesium-134 and Caesium-137 massic activity (Bq/kg) determination in animal feed. Today, the most commonly used method for identification and quantification of radioactivity from these radionuclides in feed samples is high-resolution gamma-ray spectrometry. It is based on analysis of full-energy peaks (FEP) of the emitted gamma rays. Therefore, care should be taken to use appropriate energy and efficiency calibrations for each detector and test portion used. In this standard, general guidance on the preparation of feed samples is provided together with specific information on high resolution gamma-ray spectrometry of the three radionuclides Iodium-131, Caesium-134 and Caesium-137. More information on these and related topics can be found in specific standards referred to in this document. For example, generic advice on the equipment selection, detectors and quality assurance for gamma-ray spectrometry can be found in ISO 20042:2016. The current standard aims to be complementary to existing standards, as an aid to laboratory practitioners that are faced with a situation, which requires response to the current topic without having to go through and interpret standards with general descriptions of gamma-ray spectrometry in order to measure in a standardised way. This standard contains information specific to the three radionuclides that it covers. Examples are provided in Annex …(to be added).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.