Detaljer om förslaget

Svensk titel: Modersmjölksersättning samt näringsdrycker för vuxna - Bestämning av totalt kolin- och karnitininnehåll med vätskekromatografi och tandemmasspektrometri (LC-MS/MS)
Nummer:ISO/DIS 21468
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 3 jan 2020
Sista svarsdatum:den 21 feb 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the determination of total or free choline and carnitine in infant formula and adult nutritionals by liquid chromatography and tandem mass spectrometry.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.