Detaljer om förslaget

Svensk titel: Fasta återvunna bränslen - Metod för bestämning av kol-, väte- och kvävehalt samt svavel genom instrumentmetoder
Nummer:prEN ISO 21663
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 412
Namn på kommittén:Fasta bränslen
Publicerat:den 3 jan 2020
Sista svarsdatum:den 21 feb 2020
Ämnesområden:Fasta bränslen
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a method for the determination of carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N) and sulphur (S) by instrumental method. Depending on the amount of test portion used, micro and macro instrumental apparatus are used. An alternative method based on high temperature furnace combustion and IR detection is described in Annex A.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.