Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering
Nummer:prEN ISO 717-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 197
Namn på kommittén:Byggakustik
Publicerat:den 3 jan 2020
Sista svarsdatum:den 27 feb 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 717:

a) defines single-number quantities for airborne sound insulation in buildings and of building elements such as walls, floors, doors, and windows;

b) takes into consideration the different sound level spectra of various noise sources such as noise sources inside a building and traffic outside a building;

c) gives rules for determining these quantities from the results of measurements carried out in one-third-octave or octave bands for example in accordance with ISO 10140-2, and ISO 16283-1.

The single-number quantities in accordance with this part of ISO 717 are intended for rating airborne sound insulation and for simplifying the formulation of acoustical requirements in building codes. An additional single-number evaluation in steps of 0,1 dB is indicated for the expression of uncertainty (except for spectrum adaptation terms). The required numerical values of the single-number quantities are specified according to varying needs. The single-number quantities are based on results of measurements in one-third-octave bands or octave bands.

For laboratory measurements made in accordance with ISO 10140, single-number quantities should be calculated using one-third-octave bands only.

The rating of results of measurements carried out over an enlarged frequency range is dealt with in Annex B.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.