Detaljer om förslaget

Svensk titel: Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 2: Termer, definitioner och parametrar
Nummer:prEN ISO 25178-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 507
Namn på kommittén:Tekniska produktspecifikationer (TPS)
Publicerat:den 3 jan 2020
Sista svarsdatum:den 21 feb 2020
Ämnesområden:Ytegenskaper
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 25178 defines terms, definitions and parameters for the determination of surface texture by areal methods.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.