Detaljer om förslaget

Svensk titel: Markundersökningar - Bestämning av potentiell nitrifikation och nitrifikationshämning - Snabb-test genom ammoniumoxidation
Nummer:prEN ISO 15685
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 3 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies a rapid method for the determination of the potential rate of ammonium oxidation and inhibition of nitrification in soils. This method is suitable for all soils containing a population of nitrifying microorganisms. It can be used as a rapid screening test for monitoring soil quality and quality of wastes, and is suitable for testing the effects of cultivation methods, chemical substances [except volatiles, i.e. H > 1 (Henry’s constant)], extracts of biosolids and pollution in soils.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.