Detaljer om förslaget

Svensk titel: Markundersökningar - Inkubationssystem för bestämning av mineraliseringen av organiska kemikalier i jord under aeroba förhållanden
Nummer:prEN ISO 14239
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 3 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

ISO 14239:2017 specifies six suitable incubation systems for measuring the rates and extent of mineralization of organic compounds in soil by measurement of carbon dioxide (CO2) evolution. All incubation systems are applicable to soluble or insoluble compounds but choice of system depends on the overall purposes of the study. ISO 14239:2017 does not apply to the use of such systems for material balance studies, which are often test-substance specific.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.