Detaljer om förslaget

Svensk titel: Markundersökningar - Vägledning för laboratorietestning för biologisk nedbrytning av organiska kemikalier i mark vid aeroba förhållanden
Nummer:prEN ISO 11266
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 535
Namn på kommittén:Karaktärisering av avfall, mark och slam
Publicerat:den 3 jan 2020
Sista svarsdatum:den 2 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard provides guidance on the selection and conduct of appropriate test methods for the determination of biodegradation of organic chemicals in aerobic soils. lt does not describe any specific test method.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.