Detaljer om förslaget

Svensk titel: Styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader (BACS) - Del 5: Datakommunikation - Protokoll - Tillägg 1
Nummer:prEN ISO 16484-5:2017/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 189
Namn på kommittén:Innemiljö och energianvändning i byggnader
Publicerat:den 3 jan 2020
Sista svarsdatum:den 8 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The purpose of ISO 16484-5:2017 is to define data communication services and protocols for computer equipment used for monitoring and control of HVAC&R and other building systems and to define, in addition, an abstract, object-oriented representation of information communicated between such equipment, thereby facilitating the application and use of digital control technology in buildings.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.