Detaljer om förslaget

Svensk titel: Information och dokumentation - Papper, papp och kartong för bevarande - Mätning av påverkan på pappersbaserad cellulosa
Nummer:ISO/DIS 23404
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 543
Namn på kommittén:Dokumentbevarande
Publicerat:den 19 dec 2019
Sista svarsdatum:den 3 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document is applicable to papers and boards used for conservation of cellulose based documents.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.