Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägutrustning - Vägmarkeringar - Vägbanereflektorer - Del 2: Beskrivning av provning i fält
Nummer:prEN 1463-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 248
Namn på kommittén:Vägutrustning
Publicerat:den 18 dec 2019
Sista svarsdatum:den 20 feb 2020
Ämnesområden:Körbana
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document describes a test method for carrying out road trials on retroreflecting road studs for use in permanent applications. Specifications are given for test sites and for application patterns, and a recommendation is given for the presentation of the results in the form of a test report.

Temporary road studs are covered in Annex D (informative).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.