Detaljer om förslaget

Svensk titel: Industrirobotar - System för automatisk verktygsväxling - Ordlista och utformning av teknisk beskrivning
Nummer:ISO/DIS 11593
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 278
Namn på kommittén:Robotik
Publicerat:den 18 dec 2019
Sista svarsdatum:den 24 feb 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This standard defines terms relevant to automatic end effector exchange systems used in combination with industrial robots as defined in 10218-1:2006 and as parts of robot systems as defined in 10218-2:2006.

The terms are presented by their symbol, unit, definition and description. The definition includes applicable references to existing standards.

Annex A provides Examples of useful technical data of automatic end effector exchange systems.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.