Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Plattformspärrsystem
Nummer:prEN 17168
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 18 dec 2019
Sista svarsdatum:den 20 feb 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard specifies requirements for the design, construction and operation of platform barrier systems positioned at the edge of a station platform immediately adjacent to rail or other guided vehicles in stations and boarding points for passenger services and includes:

— requirements for the fixed structure and fixed parts along the platform;

— physical requirements for the movable doors and gates normally used by passengers;

— requirements for emergency doors;

— requirements for driver access doors;

— requirements for platform extremity doors;

— requirements for management of safety risks that are particular to barrier systems.

This European Standard also gives requirements for the integration of barriers with the overall rail system including:

— synchronization of vehicle and platform barrier doors or gates;

— audible and visible alerts;

— integrity of control systems;

— testing of the barrier installation;

— operational performance;

— requirements relating to other interfacing sub-systems, notably signalling and vehicles.

For barrier systems set back from the platform edge, which are used to control access to trains or for crowd management, relevant sections of the document can be used as guidance.

This European Standard applies to all actors involved in the implementation and system integration of a platform barrier system, including owners, designers, installers and operators.

This European Standard does not cover barrier systems using bars, ropes, etc. or which operate in a vertical direction. Nevertheless, compliance with relevant clauses from this document can be used in developing safety justifications for these alternative types of barrier system.

This European Standard applies to light rail services, e.g. metro and tramway systems and heavy rail services as requested by a project specification. It applies to small systems, working in conjunction with a single vehicle, or with larger systems working with a complete train.

This European Standard applies to platform barrier systems used at sub-surface stations, enclosed surface stations (e.g. those enclosed for the purposes of providing an air-conditioned environment for waiting passengers), and those fully in the open-air.

This European Standard does not cover normative requirements relating to fire performance or fire requirements arising from use of platform barrier systems as fire barriers.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.